Účtovníctvo a dane

Účtovníctvo a dane - bez starostí.
Šetríme Váš čas a peniaze!

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personálnej agendy a ekonomického poradenstva. Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., všetkých daňových a sociálnych zákonov a ich neustálych novelizácií.

Ponuka služieb

Služby

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Jednoduché účtovníctvo

Spracovanie jednoduchého účtovníctva pre malé a stredné firmy.

 • Peňažný denník
 • Pokladničná kniha
 • Evidencia majetku
 • Kniha pohľadávok, záväzkov
 • Kniha jázd

Podvojné účtovníctvo

Spracovanie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy.

 • Vedenie hlavnej knihy a analytickej evidencie 
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov 
 • Evidencia majetku 
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát

Mzdy a personalistika

Spracovanie miezd a personalistika.

 • Výplatné pásky 
 • Prihlášky a odhlášky do poisťovní 
 • Odvody do poisťovní 
 • Mesačné, štvrťročné výkazy, hlásenia

Daňové priznania

Spracovanie daňových priznaní.

 • DPH 
 • Daň z príjmu fyzických a právnických osôb 
 • Daň z motorových vozidiel

Ekonomické poradenstvo

Radi Vám pomôžeme našimi skúsenosťami.

 • Daňové konzultácie 
 • Zostavenie podnikateľského plánu 
 • Riadenie financií, cash-flow 
 • Sprostredkovanie právneho poradenstva 
 • a iné. 

Zápisy do obchodného registra

Bez starostí

 • Založenie spoločnosti 
 • Ready-made spoločnosti 
 • Zrušenie spoločnosti 
 • Iné služby (zmeny v spoločnosti, registrácia pre DPH, registrácia ochrannej známky, zápis konečného užívateľa výhod)
 • Založenie / zrušenie živnosti elektronicky

Cenník

Cena sa odvíja od počtu dokladov za príslušné obdobie (mesiac, kvartál, rok).
Môžete si vybrať medzi cenou za položku ak poznáte počet vašich dokladov, ktoré potrebujete spracovať alebo paušálnou cenou.
Počas našej spolupráce je možné cenu za spracovanie účtovníctva prispôsobiť vašim potrebám a možnostiam, podľa aktuálnych okolností.

Kontakt

Kontakt

Ing. Michaela Melníková
IČO: 52120686 | DIČ:1085845970
Sídlo: Slovenského 1771/12, 040 01 Košice-Sever

michaelamelnikova@gmail.com
Odpovieme Vám v najbližšom možnom čase.

0917 692 480
pondelok-piatok 09:00 - 17:00